+

Lenovo 64/128/256/512GB 1/2TB Đĩa USB Tốc Độ Cao Chuyển Di Động loại C USB3.1 Ổ Đĩa Flash Kim Loại Bộ Nhớ Cần Phụ Kiện Máy Tính

USD 3.60USD 8.00

Lenovo 64/128/256/512GB 1/2TB Đĩa USB Tốc Độ Cao Chuyển Di Động loại C USB3.1 Ổ Đĩa Flash Kim Loại Bộ Nhớ Cần Phụ Kiện Máy Tính

Description
Specification
+